Çocuklar Boşanmadan Nasıl Etkilenir ?

Çocuklar Boşanmadan Nasıl Etkilenir ?

-Boşanma sürecinde uygun davranışlar sergilenmezse; boşanmış aile çocukları yetişkin olduklarında, karşı cinsle sorunlu ilişkiler yaşama ve kendilerinin de boşanma olasılığı diğer çocuklara göre daha yüksektir.

-Boşanmış aile çocukları daha çok davranışsal sorun yaşar, otorite ile daha sık başları belaya girer ve okul başarıları düşer.

-Kötü bir evlilik iyi bir boşanmadan daha fazla zarar verebilir.

-İyi bir boşanma ile boşanmış aile çocuklarının diğer çocuklar kadar sağlıklı olabilecekleri ile ilgili yayın ve deneyimler bulunmaktadır.

Çocuklar için iyi bir boşanma nasıl olur.?

-Uygun bir yardımla önce kendi duygularınızla (öfke, gücenme) yüzleşip başa çıkabilmeyi, çocuklarınıza neyi ne zaman, nasıl söyleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

-Yetişkinler bu süreçte kararlı ve sakinse bu durum çocuklara olumlu yansır. Kararlı ve sakin olabilmeniz için altyapıyı oluşturup iletişim halinde olmanız lazım. Çocuklar ebeveynlerin durumunu yakından gözlerler onlar için üzülürler (otelde kalan çaresiz baba/yalnız anne imajı vs)..

-Çocukların boşanmanın seyircisi değil bir parçası olduğunu unutmamalısınız. Çocuklar bu konuda yeterince aydınlatılmazsa çoğunlukla boşanmadan sorumlu olduklarını düşünürler. Onlara bu durumdan sorumlu olmadıkları ve ebeveynliğin ortak bir biçimde sürdürüleceği vurgulanmalı.

-Ebeveynlik ortak bir biçimde sürdürülmeli (özel günlerde bir araya gelebilme vs).

-Çocuk kimi isterse, kime daha çok bağlandı ise onunla kalmalı.

-Birlikte olma zamanını uygun ayarlamalı, aksatmamalısınız ve alıştıkları düzene yakın bir düzen kurmalısınız.

-Eşler ve aileleri "arkadan konuşmama" konusunda kararlı olmalı ve kendi ailelerini de  bu konuda eğitmeli.

-İstatistikler boşananların yeniden evlenme oranının çok yüksek olduğunu göstermektedir, bu nedenle çiftler kendilerini üvey annelik-babalığa hazırlamalıdır.

-Yeniden evlenenlerde ideal yapılanma geniş aile-yani boşanan çiftler, üvey ana-baba, üvey kardeşler biçiminde büyük bir aile biçiminde algılanmalı ve bu çerçevede ilişkiler sürmelidir (İkiçekirdekli aile).

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis