İyi Evlilik

Amerika'da ve batılı ülkelerde yapılmış bir çok çalışmada yaklaşık her iki evlilikten birisi bitmekte ve  evli insanların yaklaşık yüzde yetmiş beşi evliliğinden memnun olmadığını ifade etmektedir. Gene bir çok kadın ekonomik gücü ve çocukları ileri sürerek boşanamadığını ifade etmektedir. Ülkemizde bu konuda yapılmış detaylı bilgiler bulunmamaktadır ancak hızlı sosyo- kültürel değişimler ve ekonomik koşullar evlilik kurumunu tehdit ediyor görünmektedir..

Peki azınlıkta kaldığı düşünülen bu iyi evlilikleri sürdürenler kimlerdir? Ne tür davranış biçimleri iyi bir evliliğe katkıda bulunmaktadır? İşte  bu sorulara cevap ararken, karşımıza çıkan yayınları derledik.;

İyi  bir evlilik ve özellikleri;

—  Çiftler arasındaki güç farkının ya da rekabetin az olması

—  Çatışma çözme kapasitesi

—  Net sınır çizme kapasitesi (biz içinde ben olabilme)

—  Şimdide yaşayabilme kapasitesi

—  Bireysel seçimlere saygı

—  Genel yaşam ve iş stresinin yönetilebilir olması

—  Uzlaşabilme yeteneği-birlikte gelişebilme

—  Pozitif duygular  paylaşma ("sevdiğimi biliyorsun ne diye söyleyim yaklaşımı yanlış erkeklerine özelikle duyurulur")

—  Benzer idealler, benzer pozitif aile kültürleri, ortak inançlar

—  Cinsel uyum

—  Kişisel gelişimdeki eş zamanlılık (pratikte iyi giden evliliklerde eşlerden birinin gelişiminin diğerinden önde gitmesi risk içermektedir)

—  Benzer kültür ve aile geçmişleri (benim pratikte en fazla karşılaştığım evlilik sorunu aile kültürleri arasındaki fark ve herkesin kendi kültürünü referans alması)