İyi Boşanma

Burada kastettiğimiz konu anlaşmalı boşanma kavramından öte bir durum. Boşanmada aynen evlilikler gibi etkisi (özelikle çocuk varsa) bir ömür boyu süren bir durum.  Boşanma eğer " iyi" ya da "anlaşarak" yapılmadıysa çiftlerin ve özellikle çocukların ruhsal ve ekonomik sorun yaşama ihtimali artmaktadır. Boşanmış erkek ve boşanmış kadınlarda ekonomik gerilemeye sık rastlanır.  Çiftlerde güvensizlik, sitem ve öfke gibi duygular uzun yıllar sürmektedir. İyi bir boşanma gerçekleşmedi ise çocukta kendine güvensizlik, kişilik sorunları, daha yüksek depresyon ve anksiyete yaşanmaktadır. Boşanmış aile  çocuklarında ilişki sorunları ve boşanma oranları daha yüksek oranda gözlenir.

İyi boşanma ile tüm bu negatif olasılıklar azaltılabilir ve özellikle çocuklar bu durumdan en az ya da hiç etkilenmezler. ancak gözlem ve deneyimlerimizden iyi boşanabilen ailelerin çok azınlıkta olduğunu söyleyebiliriz.

İyi boşanmayı kurgusal olarak yazalım; iyi boşanmış çiftler:

  • Mutlaka bir evlilik ve boşanma terapistinden ( uzmanından) boşanmanın her aşamasında destek almışlardır.
  • Eşler anlaşmışlar ve birbirleri ile iyi bir iletişim sürdürüyorlar.
  • Öfke hüzün ve sitem gibi duygularla baş edip, boşandığı eşiyle yeni sınırlara uyum sağlamışlar.
  • Anlaşmalı bir boşanma ile uzlaşmışlar ve adil bir mal ayırımı yapmışlar.
  • Çocukların önünde tartışmamışlar ve aldıkları danışma sayesinde onları yaralamayacak biçimde durumu açıklamışlar. çocuklara karşı ortak ve kararlı bir biçimde yeni düzeni oturtmuşlar.
  • Çocuklar güven içinde ana-babalığın ortak bir biçimde sürdürüleceğinden eminler.
  • Maddi alt yapı oluşmuş çocuklar giden tarafa ya da kalan tarafa üzülmüyor.
  • Boşanmış çiftin aileleri durumu kabullenmiş ve çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini biliyor.
  • Gerekli durumlarda çocuk için ve özellikle çocuğun önünde pozitif iletişim içerisindeler
  • Ortak sorumluluklarla ilgili aksamalarda çocuklar hakem konumunda değil, özellikle bu konularda çocuklardan destek alınmıyor.